В ГОСТЯХ У ДРАКУЛИ

Замок БранДАТА: 2008 рік, 10-13 жовтня

МАРШРУТ: Брашов — Сіная — Ришнов

ПЕРЕДІСТОРІЯ складається зі сплетення трьох факторів.

  1. Минуло тільки два роки, як я закінчила університет.
  2. Я вже двічі побувала за кордоном. Перший раз з допомогою організованої католицької поїздки на зустріч з Папою Римським у Кракові, вдруге — з приватним візитом, де про мене повністю потурбувались. Я все ще остерігалась виїжджати з країни самостійно.
  3. В ті роки набирав популярності «вКонтакті».

Несподівано у VK мені прийшло запрошення на поїздку до Румунії зі Львова від такого собі Дороша. В нашому університеті був один досить відомий Дорош, і я поспішила подумати, що ось — людина після завершення навчання поїхала до культурної столиці України й облаштовує собі там життя, організовуючи екскурсії. Я подумала «Чому б і ні, тим більше зі знайомою людиною» і вийшла з ним на зв’язок. Підготувала необхідну суму й документи для візи й призначила зустріч у Львові. Коли я збагнула, що це зовсім не той Дорош, відступати назад було пізно. Я поїхала на екскурсію в Румунію й зав’язала знайомство з людиною, яка й донині є моїм гарним другом, і в моєму активі 5 поїздок з ним за кордон і 2 Україною.
Continue reading

В ГОСТЯХ У ДРАКУЛЫ

Замок БранДАТА: 2008 год, 10-13 октября

МАРШРУТ: Брашов — Синая — Рышнов

ПРЕДЫСТОРИЯ состоит из сплетения трех факторов.

  1. Прошло только два года, как я выпустилась из университета.
  2. Я уже два раза бывала за границей. Первый раз посредством организованной католической поездки на встречу с Папой Римским в Кракове, второй раз — с частным визитом, где обо мне полностью позаботились. Я все еще остерегалась выезжать из страны самостоятельно.
  3. В те годы набирал популярности «вКонтакте».

Неожиданно в VK мне пришло приглашение на поездку в Румынию из Львова от некоего Дороша. В нашем университете был один небезызвестный Дорош, и я поспешила подумать, что вот — человек по окончании учебы поехал в культурную столицу Украины и обустраивает себе там жизнь посредством организации экскурсий. Я подумала «Почему бы нет, тем более со знакомым человеком» и связалась с ним. Подготовила необходимую сумму и документы для визы и назначила встречу во Львове. Когда я поняла, что это совсем не тот Дорош, отступать назад было поздно. Я поехала на экскурсию в Румынию и завязала знакомство с человеком, который и по сей день является моим хорошим другом, и на моем счету 5 поездок с ним за границу и 2 по Украине.
Continue reading

НИЗИННІ ЗЕМЛІ

ДАТА: 2007 рік, 29 квітня — 2 травняГоландія

ПЕРЕГЛЯНУТО: Амстердам, Гаага, Дельфт, Койкенхоф

ПЕРЕДІСТОРІЯ: мій університетський товариш вступив до університету в Амстердамі. Не можу сказати, що я одразу цим скористалась, оскільки була ще недосвідченим туристом, і поїздки за кордон мене ще підлякували. Але Олегу там було доволі самотньо, і він вмовляв мене приїхати.

Це був мій перший досвід самостійно спланованої подорожі, який відбувся доволі гладенько, за винятком процесу отримання приватної візи. Вимагалося запрошення до країни, 3 походи до посольства й візового центру, і допит співбесіда. Я тоді сильно плуталась у свідченнях, але з упевненим виглядом. Так що візу мені таки видали, щоправда, з коментарем, що їм не до вподоби моя історія.
Continue reading

NETHER LANDS

DATE: April, 29 — May, 2, 2007Голландия

WAS EXPLORED: Amsterdam, the Hague, Delft, Keukenhof

PREHISTORY: After graduation, my university friend continued his studies at one of Amsterdam universities. I can’t say I took advantage of it immediately because at that moment I was inexperienced tourist and afraid of travelling abroad. But Oleh felt quite lonely there and persuaded me to come.
It was my first-time experience of a self-planned journey and it was rather smoothly except of the process of obtaining private visa. It required an original written invitation from the host person in the Netherlands legalized by the municipality, 3 visits to Netherland embassy and Visa Center, and interrogation interview. I floundered in my statements but with a cocksure look. So, finally I had gotten fucking visa, however with the comment that they don’t like my story.

Continue reading

НИЗИННЫЕ ЗЕМЛИ

ДАТА: 2007 год, 29 апреля — 2 маяГолландия

ПРОСМОТРЕНО: Амстердам, Гаага, Дельфт, Койкенхоф

ПРЕДЫСТОРИЯ: мой университетский товарищ поступил в университет Амстердама. Не могу сказать, что я этим сразу же воспользовалась, поскольку была еще неопытным туристом, и поездки за границу меня еще попугивали. Но Олегу было там довольно одиноко, и он уговаривал меня приехать.

Это был мой первый опыт самостоятельно спланированного путешествия, который прошел довольно гладко, не считая процесса получения частной визы. Требовалось приглашение в страну, 3 похода в посольство и визовый центр, и допрос собеседование. Я тогда сильно путалась в показаниях, но с уверенным видом. Так что визу мне таки выдали, правда, с комментарием, что им не нравится моя история.
Continue reading

МОЯ СКРЕТЧ-КАРТА

UPD. У 2016 році я стала справжнім мандрівником, двічі відвідавши Казахстан (Актау, Астана, Бурабай, Алмати) й оглянувши найцікавіші місця Киргизстану за самостійно спланованим 6-денним маршрутом (Іссик-Куль, Каракол, Бішкек, Ош). Більш цікавих і колоритних подорожей у мене не було, і тепер мені навіть соромнувато за те, що написано нижче. Але це частина моєї історії знайомства з двадцятьма країнами світу.

Цей блог не є блогом про мандри. Мене не можна назвати мандрівником як таким, я швидше підпадаю під визначення туриста — мені значно зручніше вибирати між готовими туристичними пакетами, і я поясню чому.

Скретч-карта 16 країн Continue reading

МОЯ СКРЕТЧ-КАРТА

UPD. В 2016 году я стала настоящим путешественником, дважды посетив Казахстан (Актау, Астана, Бурабай, Алматы) и осмотрев самые интересные места Кыргызстана по самостоятельно спланированному 6-дневному маршруту (Иссык-Куль, Каракол, Бишкек, Ош). Более интересных и колоритных путешествий у меня не было, и теперь мне даже стыдновато за то, что написано ниже. Но это часть моей истории знакомства с двадцатью странами мира.

Этот блог не есть блогом о путешествиях.
Я не являюсь путешественником, как таковым, скорее подхожу под определение туриста — мне гораздо удобнее выбирать между готовыми туристическими пакетами, и я объясню почему.

Скретч-карта 16 стран Continue reading

КАНАЛІЗАЦІЯ ЯК МУЗЕЙ, або ЗДОРОВ, СИСТЕМО!

дигериАби пізнати щось нове, не обов’язково щоразу збільшувати кілометраж подорожей. Іноді екзотика знаходиться буквально за декілька кроків. Лишень в напрямку донизу.

Дигерство може ніколи не спадати на думку, але можливості великого міста самі знайдуть тебе. Щойно ти спокійно гортав Фейсбук, а за мить уже стоїш перед каналізаційним люком і чіпляєш на лоба ліхтар. Пригода полягає не в екстримі, не в небезпеці і не в порушенні заборон — тут всього цього нема. Просто майже все, що ви робите під землею, до цього ви ніколи не робили.
Continue reading

КАНАЛИЗАЦИЯ КАК МУЗЕЙ, или ПРИВЕТ, СИСТЕМА!

диггерыЧтобы познать новое, не обязательно каждый раз увеличивать километраж путешествий. Иногда экзотика находится буквально в нескольких метрах. Но только по направлению вниз.

Можно никогда не помышлять о диггерстве, но возможности большого города сами найдут тебя. Только что ты спокойно листал Фейсбук, а через мгновение уже стоишь возле канализационного люка и цепляешь на лоб фонарь. Приключение заключается не в экстриме, не в опасности и не в нарушении запретов— здесь всего этого нет. Просто почти все, что вы делаете под землей, до этого вы никогда не делали.
Continue reading

  • Booking.com